zjdęcieAM

Aneta Michalska

EU Funds Specialist

Specjalista w zakresie komercjalizacji technologii oraz pozyskiwania funduszy dla przedsiębiorstw oraz instytucji. Doświadczenie techniczne zdobywała pracując na stażach naukowych w zakresie fotoniki w Belgii i Szwajcarii oraz zarządzając projektami z branży kosmicznej, na które pozyskała dofinansowanie w ramach międzynarodowego konsorcjum w wysokości 6,45 mln zł. Opracowała proces komercjalizacji w ramach projektu „Proteus” (wartość całego projektu ok. 57 mln zł), który został wdrożony w kilku innych projektach technologicznych.

  • Przygotowanie biznesplanów dla wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości: 6 181 208 zł
  • Sporządzenie wniosków na projekty o łącznej wartości: 23 502 608 zł
  • Biegłość w programach: RPO, Horyzont 2020 (SME Instrument), POIR i inne

Kontakt:

email: a.michalska@btminnovations.pl