Maciej Paszewski_btm

dr Maciej Paszewski

Maciej Paszewski ma szerokie, zdobyte w międzynarodowym środowisku doświadczenie w analizie potencjału komercyjnego projektów z obszaru life-science oraz przygotowaniu planów ich dalszego rozwoju i finansowania. Posiada również doświadczenie pracy w badaniach klinicznych zdobyte w trakcie przeszło dwuletniej współpracy z AstraZeneca.
W 2010 roku Maciej rozpoczął współpracę z funduszem Orenore, w którym doprowadził do podpisania umowy licencyjnej i utworzenia spółki celowej Nanoxide, która zajmowała się rozwojem materiałów fluorescencyjnych na wczesnym etapie dla biologii i medycyny. Równolegle zajmował się pozyskiwaniem i analizą innych projektów znajdujących się w funduszu.
W latach 2014-16 Maciej Paszewski pracował w LSBC Sp. z o.o. realizując przede wszystkim program Bridge Mentor. W jego ramach uczestniczył w analizie i przygotowaniu do komercjalizacji ok. 150 wyselekcjonowanych projektów, z pośród których dla kilkudziesięciu był ekspertem wiodącym. Kilka projektów LSBC zakończyło się inwestycją, a sukces kilka innych zależy od decyzji instytucji naukowych, w których były realizowane.
Dr Maciej Paszewski jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat zrobił w Instytucie Chemii Organicznej PAN pod kierunkiem prof. Mieczysława Mąkoszy. Następnie odbył dwuletni staż w na Uniwersytecie Nortwestern w USA. Zajmował się tam chemią powierzchni i nanotechnologią. Wyniki prac publikował m. in. w Science.
Maciej Paszewski jest również ekspertem instytucji przyznających granty na badania aplikacyjne, w tym NCBR. Obecnie realizuje kilka projektów we współpracy z BTM Innovations.