1.Pawel_Nowicki_zdj

Paweł Nowicki

Chief Technology Transfer

Jeden z pomysłodawców powołania Klastra BioTechMed Mazovia. Prezes Zarządu BTM Innovations Sp. z o.o. Prowadził komercjalizację wyników badań naukowych m.in. z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Instytutu Nenckiego PAN czy Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Aninie. Doprowadził do powstania kilku firm technologicznych z udziałem inwestorów, m.in. Simplicardiac, MaterialsCare, Glia, IMNTA i Humon oraz firmę doradczą BM Conulting Sp. z o.o. Jest jednym z fundatorów oraz wiceprezesem zarządu Fundacji Innowacyjna Polska – www.innowacyjna.pl mającej na celu podejmowanie działań związanych ze zwiększaniem innowacyjności oraz wzrostem konkurencyjności polskiej nauki i gospodarki. Współtwórca i organizator międzynarodowych konferencji z cyklu Managing Innovation www.managinginnovation.pl. Od 2010 r. związany z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, gdzie odpowiadał za transfer technologii i współpracę z przemysłem. Z wykształcenia ekonomista (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Absolwent programu TOP 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda. Jest członkiem podkomitetu ds. regionalnych klastrów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsko-Amerykańskiej Radzie ds. Innowacji oraz członkiem zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie.

Kontakt
email: p.nowicki@btminnovations.pl