Kluczyk

Technologia

Celem projektu jest komercjalizacja urządzenia pozwalającego na pracę w wąskich szczelinach roboczych i trudno dostępnych miejscach. Urządzenie zostało opracowane przez inż. Krzysztofa Kisałę. Zgłoszony do ochrony patentowej klucz, dzięki swojej uniwersalności może zrewolucjonizować rynek narzędzi ręcznych. Wielosegmentowa konstrukcja oraz możliwość współpracy z narzędziami generującymi ruch obrotowy sprawiają, że adapter ma bardzo szeroki wachlarz zastosowań. Głównymi obszarami zastosowania adaptera mogą być szeroko pojęty przemysł motoryzacyjny, meblarski, rzemieślniczy, ale także indywidualne gospodarstwa domowe.

Opracowany wynalazek jest odpowiedzią na potrzebę rynku tj. daje możliwość montażu, względnie demontażu, łączników gwintowych w miejscach o ograniczonym dostępie. Dzięki użyciu adaptera oczkowego skróceniu może ulec czas pracy montera. Korzystanie z tego narzędzia pozwala również na znaczne zmniejszenie wymaganej przestrzeni roboczej, co jest niezwykle ważne w dobie powszechnej miniaturyzacji. Mnogość zastosowań oraz prostota adaptera oczkowego pozwalają twierdzić, że będzie on narzędziem pożądanym w każdym warsztacie.

Rynek

W 2014 roku światowy rynek narzędzi ręcznych był wart 14,3 mld USD, co stanowi 35% rynku narzędzi. Według prognoz jego wartość w 2020 roku wyniesie 17.7 miliarda USD, co pokazuje wielki możliwości rozwoju. Znaczny potencjał wzrostu wykazują kraje o mniej rozwiniętych gospodarkach tj. kraje Ameryki Południowej, Europy Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki. Przyczyną większego wzrostu produkcji narzędzi ręcznych w krajach rozwijających się jest ich wkraczanie na rynek globalny jako partnerów i podwykonawców największych światowych producentów.

Największym geograficznym rynkiem są Stany Zjednoczone, a jego wartość wynosi 7 mld USD. W latach 2010-2015 rósł on średniorocznie o 0,9%. Rynek europejski jest, po amerykańskim, drugim co do wielkości dla branży narzędziowej. W krajach  Europy  Zachodniej  większość  rynku stanowi  segment  klientów profesjonalnych  (ok.  60-70%), gdyż dokonują oni z reguły zakupów narzędzi droższych i o dłuższej  trwałości,  niż  klienci  indywidualni. Unia Europejska jest również jednym z największych producentów narzędzi. Wartość produkcji narzędzi wyniosła w 2010 r. około 22,7 mld EUR,  z  czego  88%  stanowiła  produkcja  narzędzi  ręcznych. Prognozuje się, że tempo wzrostu rynku narzędzi ręcznych będzie  największe  w  krajach  azjatyckich,  gdzie  wzrost  dochodów  oraz  rozwój budownictwa  mieszkalnego  i  niemieszkalnego  będą  stymulować  popyt. Rynek narzędzi ręcznych w Polsce był wart w 2011 roku 1,7 mld zł.

Zespół naukowy

Inż. Krzysztof Kisała

Zespół BTM Innovations

artur wilk_zdj

Artur Wilk

Kontakt

Telefon: +48 22 213 91 84
email: info@btminnovations.pl

Źródło:

Sektor:
Mechanika

Strona internetowa: