Rurka intubacyjna

Technologia

Celem projektu jest optymalizacja kształtu nowej pediatrycznej rurki intubacyjnej o znacząco niższej oporności na przepływ gazów w porównaniu z stosowaną jak dotąd rurką cylindryczną. Nowa rurka intubacyjna będzie stosowana w terapii noworodków, jako bezpieczniejsza, mniej kosztowna i umożliwiająca wcześniejszą operację. Rurka wykonana zostanie z odpowiednio dobranych materiałów oraz poddana serii testów mechanicznych (wytrzymałość, tarcie, adhezja), testów in vitro oraz badaniom klinicznym.

Rynek

Obecna na polskim rynku firma SUMI sprzedaje 40 tysięcy rurek intubacyjnych rocznie, co stanowi zaledwie część zapotrzebowania na rynku Polskim i światowym. Szacujemy, że sprzedaż nowego produktu może stanowić 20% całkowitej sprzedaży rurek intubacyjnych w ciągu 2 lat od wprowadzenia na rynek, a w ciągu 5 lat może sięgnąć 50-60%.

Zespół naukowy

dr Barbara Stankiewicz, prof. dr hab. Inż. Marek Darowski, dr inż. Krzysztof Zieliński, dr inż. Krystyna Górczyńska, mgr inż. Jakub Krzysztof Pałko, dr Marcin Rawicz, prof. dr hab. Jerzy Niedzielski,  dr inż. Jarosław Glapiński,

Zespół BTM Innovations

1.Pawel_Nowicki_zdj

Paweł Nowicki

Wojciech_Sława_Darkiewicz_zdj

Wojciech Darkiewicz

Kontakt

Telefon: +48 22 213 91 84
email: info@btminnovations.pl

Źródło:

Sektor:
Urządzenia medyczne, Inżynieria materiałowa

Strona internetowa: