OCHRONA PRYWATNOŚCI

Prywatność

Jednym z głównych celów BTM Innovations jest propagacja informacji na temat komercjalizacji innowacji technologicznej. Dane o użytkownikach uzyskiwane są w czasie rejestracji oraz za pomocą tzw. cookies. W każdej jednak sytuacji BTM Innovations stara się chronić wszelkie informacje podawane przez użytkowników swoich serwisów, nie upowszechnia ich oraz nie przekazuje stronom trzecim. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 27 sierpnia 1997 roku.

Rejestracja

W formularzu rejestracyjnym prosimy naszych użytkowników o podanie kilku informacji na swój temat. Wpisanie większości z nich nie jest obowiązkowe i zależy wyłącznie od ich dobrej woli. Wymagamy natomiast podania adresu e-mail, imienia, nazwiska i ew. nazwy firmy. Do danych dostęp będą mieli tylko upoważnieni pracownicy BTM Innovations.

Na podstawie informacji uzyskanych w trakcie rejestracji tworzymy raporty marketingowe, które udostępniamy reklamodawcom i sponsorom. Obejmują one jednak wyłącznie zestawienia ogólne i nie zawierają konkretnych danych o żadnym indywidualnym użytkowniku.

Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr. 101, poz. 926 ze zm.) przez BTM Innovations sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Józefa i Jana Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa wyłącznie do celów opisanych przy rejestracji.

Cookies

Cookie jest niewielkim plikiem informacyjnym przekazywanym przez nasz serwer internetowy do Twojej przeglądarki. Jest zapisywany na dysku Twojego komputera. Wysłane przez nas cookie może być odczytane wyłącznie przez nasz serwer. Cookies są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszego serwosu internetowego.

Każde cookie jest związane z konkretną przeglądarką stron WWW zainstalowaną na danym komputerze. Nie działa więc, jeśli używa się innego komputera. Za pomocą cookies nie można przejąć żadnych danych z Twojego komputera. Korzystanie z cookies nie pozwala również na przedostawanie się wirusów komputerowych.

Jeśli nie akceptujesz używania cookies, możesz tak skonfigurować przeglądarkę, aby ich nie przyjmowała. Pamiętaj jednak, że w ten sposób oglądane przez Ciebie strony mogą stracić na jakości. Wykorzystywanie cookies jest w tej chwili standardem w Internecie. Spotkasz się z nimi w większości serwisów internetowych.

Dostęp do danych

Do danych osobowych zbieranych od użytkowników serwisów btminnovations.com mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy firmy BTM Innovations. Zobowiązani są do zachowania tych danych w tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich osobom niepowołanym.

Wykorzystanie danych

Wymagamy podania adresu e-mail który jest nam przede wszystkim potrzebny do zapewnienia bezpośredniej komunikacji między użytkownikiem a zespołem BTM Innovatons a także do celów statystycznych.

Numer telefonu jest nam natomiast potrzebny do zapewnienia bezpośredniej komunikacji między użytkownikiem a zespołem BTM Innovatons.

Firma BTM Innovations ma prawo przekazać dane personalne zarejestrowanych użytkowników zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych z 27 sierpnia 1997 r. Dane mogą zostać również ujawnione, jeśli zostaniemy do tego zobowiązani na mocy obowiązującego prawa.

Statystyki oglądalności serwisu btminnovations.com

BTM Innovations używa zewnętrznego podmiotu do zbierania i przetwarzania informacji na temat serwisu btminnovations.com włączając użycie cookies.

Ochrona danych

Chronimy Twoje dane zgodnie w obowiązującymi normami bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Serwer internetowy, na którym przechowywane są dane, jest chroniony wszelkimi możliwymi środkami technicznymi. Musisz jednak pamiętać, że w obecnej chwili nie ma sposobu na zagwarantowanie stuprocentowego bezpieczeństwa danych w Internecie. Z tego powodu nie możemy udzielić pełnej gwarancji, że dane nie dostaną się w niepowołane ręce. Staramy się jednak zrobić wszystko, co możliwe, aby temu zapobiec.

Uprawnienia użytkowników

BTM Innovations zapewnia użytkownikom dostęp do ich danych osobowych przechowywanych na naszym serwerze. Użytkownik może je w każdej chwili zmienić lub zażądać ich usunięcia z bazy danych i serwera.

Facebook, Google+

Na stronie internetowej stosujemy wtyczki społecznościowe Facebook oraz Google+, które umożliwiają rejestrację poprzez konto założone na portalach Facebook oraz Google+. Rejestracja poprzez konta w/w platform wiąże się z konieczności udostępnienia BTM Innovations adresu e-mail stosowanych przez Użytkownika na platformie. W związku ze stosowaniem wtyczek społecznościowych Facebook oraz Google+, każda wizyta na stronie powoduje tworzenie bezpośredniego połączenia z serwerami w/w serwisów. Użytkownik może zapobiec transferowi poprzez zainstalowanie w przeglądarce wtyczek blokujących przekaz. BTM Innovatins nie ma wpływu na ilość danych gromadzonych i wykorzystywanych przez poszczególnych dostawców. BTM Innovations nie szyfruje i nie zapisuje we własnym zakresie haseł do w/w serwisów.

Dane uzyskiwane od użytkowników serwisu btminnovations.com przechowywane są przez firmę BTM Innovations sp. z o.o. Można się z nami skontaktować pod adresem:

BTM Innovations sp. z o.o.

ul. Józefa i Jana Rostafińskich 4

02-593 Warszawa

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000362327

Posiada nr NIP: 7010249489

tel.: (0-22) 213 91 84

e-mail: info@btminnovations.pl

Internet: www.btminnovations.com