AKREDYTOWANA_IOB_LOGO

BTM jest Instytucją Otoczenia Biznesu akredytowaną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Usługi BTM na rzecz podmiotów posiadających siedzibę lub oddział w woj. Mazowieckim mogą zostać dofinansowane z funduszy UE za pośrednictwem „bonów na doradztwo” na poziomie 80% wartości usługi.

  Usługi technologiczno-biznesowe

  1. Audyt potencjału rozwoju technologicznego przedsiębiorstwa.Usługa skierowana do firm działających na rynkach których rozwój i przeobrażenia są kształtowane przez rozwijające się technologie.                                                                                                                                                                                                          Szczegóły usługi
  2. Due Dilligence projektów/spółek technologicznychWielowymiarowa ocena biznesowo-technologiczna w aspekcie posiadanego potencjału komercyjnego. Weryfikacja hipotez, możliwość skorygowania planów i działań.
  3. Transfer wiedzy i technologiiZnalezienie nowej technologii i organizacja procesu jej wdrożenia w przedsiębiorstwie.
  4. Komercjalizacja projektów B+RWykorzystanie potencjału komercyjnego wyników B+R do generowania przychodów. Wsparcie technologiczne, biznesowe i prawne.
  5. WycenyDobór metody i wycena własności intelektualnej, technologii, wynalazku. Wycena na potrzeby transakcji rynkowych lub z podmiotami powiązanymi.
  6. Pozyskiwanie finansowania prywatnego i publicznego dla projektów technologiczno-biznesowych.Przygotowanie strategii finansowania projektu i pozyskanie środków finansowych na rozwój lub wdrożenie technologii.
  7. Opracowanie biznesplanówPrzygotowanie masterplanu rozwoju biznesu wraz z kosztorysem działań.
  8. Doradztwo patentowe i technologiczneWsparcie w zakresie ochrony własności intelektualnej w tym jej wzmocnienia oraz strategii ochrony patentowej.
  9. Audyt innowacyjności i wdrażanie innowacji.Organizujemy proces wprowadzenia nowej technologii/produktu z udziałem doświadczonego zespołu ekspertów-praktyków.
  10. Kojarzenie przedsiębiorców z naukąPozyskanie nowych kontaktów, identyfikacja kompetencji naukowych, zespołów badawczych oraz jednostek do współpracy.
  11. Badania i analizy rynku W szczególności ocena rynkowa B+R i, zastosowań technologii. Rekomendacje przy podejmowaniu strategicznych decyzji.

  Usługi w zakresie projektowania produktów

  Umożliwiamy przejście od pomysłu do fizycznego produktu.  Zaprojektujemy wygląd produktu, obudowę, mechanizmy i nadruki.  Uwzględnimy Waszą wizję i dogadamy się z Waszymi specjalistami.  Wykonamy fizyczne prototypy i wizualizacje. Przygotujemy dokumentację 2d, 3d oraz rysunki montażowe. Pomożemy wybrać podwykonawców i będziemy wspierać merytorycznie technologów w zakładzie produkcyjnym. Nie musicie znać się na mechanice, frezowaniu cnc, technologii wtrysku tworzyw sztucznych czy materiałoznawstwie, by zrealizować swoje pomysły.

  1. Projektowanie produktu (wzornictwo przemysłowe)Tworzenie trójwymiarowego kształtu produktu z uwzględnieniem jego funkcji i zawartości. Określane też jako projektowanie 3d.
  1. Konstruowanie produktu (rozwój produktu)Projektowanie obudowy, szkieletu, mechanizmów z uwzględnieniem technologii wytwarzania, optymalizacją wytrzymałościową i funkcjami dodatkowymi. Określane też jako projektowanie CAD.
  1. Analiza wytrzymałościowa MESOdpowiedzi na trudne pytania. Złamie się czy nie? Dlaczego trwale się wygięło?
  1. Analiza odkształceń MESWięcej trudnych pytań. Czy pod obciążeniem sprężysty element wygnie się w kształt kolidujący
   z innymi elementami mechanizmu?
  1. SymulacjeZnowu trudne pytania. Miało się kręcić więc dlaczego tylko się kołysze?
  1. Rozwiązywanie problemów technicznychPomoc w uporaniu się z problemami świata mechaniki i mechatroniki.
  1. Autorskie wsparcie inżynierskie podczas wdrożeniaDoradztwo, konsultacje techniczne i obsługa merytoryczna podwykonawców podczas trudnego procesu uruchomienia produkcji nowego wyrobu.

  Usługi w zakresie certyfikacji

  1. Zaprojektowanie ścieżki uzyskania znaku zgodności CE dla produktu

  Analiza istniejącej dokumentacji produktu pod kątem zgodności z wymaganiami prawnymi określonego rynku. Opracowanie i uzupełnienie dokumentacji technologicznej i technicznej produktu spełniającej wymagania prawne dla określonego rynku, w tym określenie klasy wyrobu, weryfikacja posiadanych badań i wsparcie w przeprowadzeniu niezbędnych badań bezpieczeństwa, przeprowadzenie analizy ryzyka zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 14971, przeprowadzenie oceny klinicznej, przygotowanie dokumentacji dla jednostki  notyfikowanej – certyfikacja produktu.

  Doradztwo w zakresie wdrożenia systemu zapewnienia jakości ISO 13485. Zaprojektowanie systemu według wymagań normy, opracowanie dokumentacji dla jednostki certyfikacyjnej, reprezentowanie spółki w trakcie auditu certyfikującego. Przygotowanie dokumentacji i rejestracja produktu medycznego w Urzędzie właściwym dla danego rynku.

  Usługi w zakresie produkcji

  Wsparcie w organizacji procesu produkcyjnego, przygotowanie dokumentacji produkcyjnej i montażowej, specyfikacja i ustawienie wymagań dla podwykonawców.

Bazy danych

patsnap logo
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu unikalny produkt w postaci bazy danych patentowych „Patsnap”

„Patsnap” umożliwia łatwe i szybkie wyszukiwanie patentów i zgłoszeń patentowych, a także efektywną analizę oraz przystępną wizualizację danych. „Patsnap” posiada ponadto szereg narzędzi niezwykle przydatnych z biznesowego punktu widzenia, w tym analizę trendów, czy też automatyczną wycenę wartości patentów z uwzględnieniem realnych transakcji rynkowych.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem: Patsnap

W przypadku chęci nabycia dostępu do bazy danych lub jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

zajawka

GlobalData_zdj0

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu produkt w postaci bazy danych rynkowych „GlobalData”

BTM Innovations Sp. z o.o. jako koordynator klastra BioTechMed Mazovia wynegocjowało bardzo korzystne warunki dostępu do bazy „GlobalData” (obszary Pharma i Medical). GlobalData jest wiodącym na świecie dostawcą danych i analiz dla przedsiębiorstw z obszaru technologii i opieki medycznej. BTM jako jedyny licencjodawca „GlobalData” w Polsce oferuje możliwość nabycia dostępu do niniejszej bazy.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem: GlobalData

W przypadku chęci nabycia dostępu do bazy danych lub jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

GlobalData_zdj