1. ZAMÓWIENIE 2016/12/01 „Opracowanie analizy potrzeb MŚP na specjalistyczne usługi IOB”

  2. ZAMÓWIENIE 2017/05/01 „Business Intelligence databases in the field of pharmaceutical and biomedical devices market.”

  3. ZAMÓWIENIE 20170601_”zakup zewnętrznych usług doradczych i eksperckich na rzecz MŚP

  4. ZAMÓWIENIE 2017/07/01 „Organizacja Wielkiego Zderzacza Pomysłów – warsztaty technologiczno – biznesowe dla MŚP”

  5. ZAMÓWIENIE 2017/08/01 „Zarządzanie projektem”

  6. ZAMÓWIENIE 2017/08/02 „(1) Promocja projektu; (2) Opracowanie i druk materiałów merytorycznych dla celów rekrutacji firm i zespołów”

  7. ZAMÓWIENIE 2017/08/03 „Usługi doradcze w zakresie własności przemysłowej”


 

W nawiązaniu do informacji przedstawionych w serwisie Internetowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/co-trzeba-wiedziec-o-bazie-konkurencyjnosci/) od stycznia 2018 obowiązek publikowania zapytań w Bazie Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/) mają zarówno beneficjenci jak i wnioskodawcy.

Obowiązek ten wynika z  „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020”. (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/).

Jako akredytowana Instytucja Otoczenia Biznesu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, BTM Innovations postanowił opublikować wzory zapytania ofertowego wraz z załącznikami. Zachęcamy do korzystania!

 

zal.1.oferta.wzor

zal.2.powiazania.wzor

zal.3.nie-iob.wzor

wzor_zapyt.ofert_bony