1.Pawel_Nowicki_zdj

Paweł Nowicki

Prezes Zarządu

Jeden z pomysłodawców powołania Klastra BioTechMed Mazovia. Prezes Zarządu BTM Innovations Sp. z o.o. – niezależnego ośrodka transferu technologii. Prowadzi komercjalizację wyników badań naukowych m.in. z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Instytutu Nenckiego PAN czy Instytutu Kardiologii w Aninie. Doprowadził do powstania kilku firm technologicznych z udziałem inwestorów, m.in. Simplicardiac, MaterialsCare, Glia, IMNTA i Humon oraz firmę doradczą BM Conulting Sp. z o.o. Jest jednym z fundatorów oraz członkiem zarządu Fundacji Innowacyjna Polska – www.innowacyjna.pl mającej za cel podejmowanie działań związanych ze zwiększaniem innowacyjności oraz wzrostem konkurencyjności polskiej nauki i gospodarki. Współtwórca i organizator Międzynarodowych konferencji z cyklu Managing Innovation www.managinginnovation.pl. Od 2010 r. związany z Instytutem Nenckiego, gdzie odpowiada za transfer technologii i współpracę z przemysłem. Z wykształcenia ekonomista Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent programu TOP 500 Innvators na Uniwersytecie Stanforda. Jest członkiem komisji ds. klastrów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsko-Amerykańskiej Radzie ds. Innowacji oraz członkiem zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie

Kontakt
email: p.nowicki@btminnovations.pl